CAM Koordinat Sistemleri Nedir ? Nasıl Ayrılır ?

CAM Koordinat Sistemleri Nedir ? Nasıl Ayrılır ?

Herhangi bir CAM yazılımını öğrenirken, anlamanız gereken birçok temel kavram vardır.Bunların en temeli farklı Koordinat Sistemlerinin kullanılmasıdır. Öncelikle tezgahların koordinat sistemlerinin öğrenilmesi ve ne anlama geldiklerini öğrenmekle başlayalım…

Ana Koordinar Sistemi – World Coordinate System (WCS)

WCS, tüm tasarım geometrisinin oluşturulduğu koordinat sistemidir. Bu koordinat sistemi, CAM sistemi yerine CAD sistemi ile tanımlanır. CAM sistemi, bu koordinat sistemi üzerinde herhangi bir kontrol sahibi değildir. CAM sistemi, tüm koordinat sistemlerini, tüm parçaların tasarlandığı bu koordinat sistemiyle ilişkili olarak basitçe tanımlar. Varsayılan WCS, MecSoft CAM’ın desteklediği her CAD sisteminde (Rhino, VisualCAD ​​ve SOLIDWORKS) aşağıda gösterilmiştir.

Her birinde WCS’nin varsayılan yönelimine dikkat edin.

Rhino ve VisualCAD’de, WCS’nin XY düzlemi En Üst Görünümü tanımlar.

SOLIDWORKS’da, WCS düzleminin XY, Önden Görünümü tanımlar.

MCS, Takım Tezgahı satıcısının tanımladığı şekilde Takım Tezgahının doğal koordinat sistemini temsil eder. Her takım tezgahı, makinenin geometrisi tarafından tanımlanan bir koordinat sistemine sahiptir.Makine, eksenlerinin her birinde bulunan bir dizi limit anahtar ve enkoder ile kendi koordinat sistemi içinde nerede olduğunu bilir .Çalıştırıldıklarında, çoğu makine bir hedef arama döngüsüne girer ve her eksen bir limit anahtarı bulana kadar hareket eder.Bu koordinat sistemine Takım Tezgahı Koordinat sistemi denir.

Makine Koordinat Sistemi – Machine Tool Coordinate System (MCS)

Makine Koordinat Sistemi (MCS)

RhinoCAM & VisualCAM’de

Bir freze uygulaması için hem MCS hem de WCS’nin hizalanması doğaldır. “Doğal olarak hizalanmış” ifadesi, operatörün  parça işleme tasarımının, parça işleme sırasında takım tezgahı tablasında olduğu gibi yönlendirileceğini düşünmesidir. MCS ve WCS’nin mutlaka çakışması gerekmez, eksenel düzlemlerinin sadece birbirine paralel olduğuna dikkat edin.
Tasarım bu doğal konumda olmasa bile, ana CAD sistemlerinde (Rhino ve VisualCAD) dönüştürme araçlarını kullanarak onları hizalamak için tasarlanmış parçayı yönlendirmek kolaydır.

Varsayılan olarak hem RhinoCAM hem de VisualCAD ​​/ CAM’de MCS ve WCS eşzamanlı ve hizalıdır.

VisualCAM for SOLIDWORKS’de

SOLIDWORKS gibi parametrik bir tasarım sisteminde parçalar kolayca yeniden yönlendirilemez.Bunun nedeni, parçaları kısıtlamalar kullanarak tasarlandığı ve bu kısıtlamaları ve dolayısıyla tüm tasarım geçmişi bozulmadan yeniden yönlendirme yapılması mümkün olmayacağıdır.Buna ek olarak, SOLIDWORKS’taki varsayılan eskiz düzlemi WCS’nin XY düzlemi değil (Rhino ve VisualCAD’de olduğu gibi) ancak XZ düzlemidir. Her bir CAD sistemi için yukarıda gösterilen WCS yönelimlerine bakın.Bu, SOLIDWORKS’da varsayılan taslama düzlemini kullanarak tasarlanan parçaların, bir operatörün  içinde bulunması gereken parçayı normal şekilde tercih etmesini doğal yönünde göstermesini sağlar.Bir operatör  için, takım tezgahı tablasına  parçanın nasıl yerleştirileceğini belirlemek için takım tezgahı (MCS) Z ekseni, WCS’nin Z ekseni ile hizalanmalıdır.SOLIDWORKS için VisualCAM’da, Makine Aracı Ayarları iletişim kutusundaki Makine Aracı Koordinat Sistemi sekmesi sağlanmaktadırBu sekmedeki kontroller, MCS’nin Z ekseni, WCS’nin Y ekseni ile hizalanacak şekilde ayarlanarak MCS’yi XZ düzlemine hizalamak için kullanılabilir.Bu iletişim kutusu aşağıda gösterilmiştir.

 

Machine Tool Setup iletişim kutusunun Machine Tool Koordinat Sistemi sekmesi SOLIDWORKS için VisualCAM’da gösterilir. Bu kontroller MCS’nin yönlendirilmesini sağlar.

Takım Tezgahları Koordinat Sistemi’nin (MCS) varoluşunun ana nedeni, işleme işlemlerinin varsayılan yönünün ayarlanmasına izin vermektir.MCS belirlenmediyse (RhinoCAM ve VisualCAD ​​/ CAM’deki gibi) işleme talimatlarının varsayılan yönlendirmesi WCS olacaktır (çünkü bunlar varsayılan olarak doğal olarak hizalanmıştır).

Program Koordinat Sistemi – The Program Coordinate System (PCS)

PCS, tüm takım yolu veya program noktalarının hesaplandığı ve referanslandığı koordinat sistemidir.Bu koordinat sisteminin tezgah üzerindeki fiziksel analoğuna iş parçası koordinat sistemi denir.Varsayılan olarak, bu iş parçası koordinat sistemi MCS ile aynı olacaktır.Bununla birlikte, iş parçası koordinat sisteminin orjini makine operatörü tarafından değiştirilebilir.Bu, genellikle, makine operatörü tarafından takımı uzaydaki sabit bir noktaya (örneğin, iş parçasının bir köşesi veya orta noktası) dokunarak tanımlanır.

 

MecSoft CAM’taki Work Zero iletişim kutusu

İş Sıfırlaması, G54-G59 G kodlarının komuta ettiği Çalışma Ofsetini tanımlar.

PCS veya iş parçası koordinat sistemine ve bunun MCS ile olan ilişkisine bir örnek aşağıda gösterilmiştir. Bu örnekte, kullanıcı iş parçası koordinat sistemini MCS’nin aynı yönü ile olacak şekilde, ancak farklı bir başlangıç ​​noktası olacak şekilde ayarlamıştır.Bu resimde stok modelinin üst yüzünün Yukarı – Sol köşesi olacak şekilde ayarlamıştır.

Autodesk Inventor 3D Sketch ve 3D Sweept ile Bükümlü Boru Oluşturma

Özellikle Boru bükme ve 3 Boyutlu süpürme işlemlerinde , Autodesk Inventor ile hızlı bir şekilde yol alabilirsiniz.

Autodesk Inventor’de 3 Boyutlu süpürme işlemlerinde , öncelikle 3 Boyulu bir Sketch çizerek , ona dik bir düzlemde kesit oluşturarak süpürme işlemini gerçekleştirebilirsiniz.

Aşağıda bulunan video da , 3D Sketch ve 3D Süpürme ile ilgili işlemleri izleyebilirsiniz.

Autodesk Inventor Teknik Resim Antet Oluşturma

Autodesk Inventor Yazılımında Teknik Resim antetinin oluşturulmasını aşağıdaki videoda görebilirsiniz.

Bu videoda :

 • Autodesk Inventor ile antet hazırlama
 • Autodesk Inventor’de antete logo ekleme
 • Autodesk Inventor’de antete yazı ekleme
 • Autodesk Inventor’de antete ağırlık ekleme
 • Autodesk Inventor’de antete Çizen – Kontrol ekleme
 • Autodesk Inventor’de antete Ölçek Ekleme konularını bulabilirsiniz.

Autodesk Inventor Teknik Resimde Detay Görünüş Çizgi ile Gösterme

Teknik resim kullanıcıları , bazı durumlarda detay görünüşlerini bir çizgi ile bağlamak isterler.

Autodesk Inventor , Teknik Resim bölümünde bulunan Detail View seçeneğini , bu ok ile kullanabilirsiniz.

Bu işlem için , Detail Görünüşünüzü alırken , Connection Line seçeneğini açarak bağlantı yapabilirsiniz.

Bu işlemin detaylarını , aşağıdaki videomuzdan izleyebilirsiniz.

Autodesk Inventor Montajda Sculpt Komutu ile Boşaltma

Sculpt Komutu Nedir ?

Autodesk Inventor’de montaj ortamında , birbirlerine montaj edilmiş parçaların birbirinden çıkartılma işlemidir.Bu komut genel olarak girinti ile modelleme veya cavity olarakta bilinir.

Sculpt Komutunun Avantajları :

Autodesk Inventor’de montajlı parçaları , sketch olarak oluşturup , Cut veya Cut Exture komutları ile yönetebilirsiniz.Ancak montajda herhangi bir değişiklik olduğunda , bu sketchler hata verecektir.Veya parça üzerinde , düz olamayan formlu yüzeyler varsa , bunları modellemek zaman alacaktır.

Sculpt Komutunun Kullanımı :

Autodesk Inventor’de Scupt komutunun kullanımı için , öncelikle yüzeyler kopyalayıp , daha sonra tek bir komutla yerlerini açabilirsiniz.

Komutun Kullanımı için aşağıdaki videoyu izleyebilirsiniz

 

Autodesk Inventor , Measure Komutu Kullanımı ve Merkezler Arası Ölçüm

Autodesk Inventor Yazılımı ile , sketch çizim esnasında herhangi bir extra çizime gerek kalmadan , Measure komutu ile ölçüm yapabilirsiniz.

Komutu kullanmak için , Tool Menüsünden Measure segmesini tıklayarak veya ( M) kısa yolu ile komutu çalıştırabilirsiniz.

Measure Komutunu ;

 • Çizgi Ölçme
 • Alan Ölçme
 • Yüzey Ölçme
 • Açı Ölçme
 • Daireler Arası Ölçüm
 • Daireler Merkezi Ölçüm

İşlemlerinde kullanabilirsiniz.

Autodesk Inventor ile dairelerin merkezleri arasını ölçmek için , aşağıda bulunan videomuzu izleyebilirsiniz.

 

Autodesk Inventor Yazılımı ile Tırtıl Çekme Operasyonu

Tırtıl Çekme Nedir ?

Makine ve imalat endüstrisinde ; talaş kaldırmadan silindirik yüzeylere , farklı çeşitlerde izler yapma işlemine Tırtıl çekme denir.

Tırtıl Çekme işlemi , düz,baklava veya çapraz olarak oluşturulabilir.Tırtıl Çekme operasyonun genel amacı , silindirik parçaların elden kaymasını engellemek ve kolay tutulmasını sağlamaktır.

Autodesk Inventor ile Tırtıl Çekme Operasyonu

Aşağıda bulunan videoda Autodesk Inventor Yazılımı ile tırtıl çekme örneğini izleyebilirsiniz…

MULTI-USER (NETWORK-YÜZER-KAYAR) LİSANS KURULUMU

MULTI-USER (NETWORK-YÜZER-KAYAR) LİSANS

Bu lisans tipini bir örnekle açıklamaya çalışalım.
Örneğin; işlerin yoğunluğuna göre 15 ila 25 kişilik bir çizim ekibine sahip bir tasarım işleri yapan bir şirketiniz var. Ancak ekibin aynı anda AutoCAD kullanma ortalaması 18 kişi. 25 adet tekil (single- user) lisans almak yerine 18 kullanıcılı multi-user (network) lisans almak daha akıllıca olacaktır.. İşletmedeki 25 bilgisayara da AutoCAD yüklenir. AutoCAD’ler lisanslarını üzerinde 18 adet lisans tanımlı olan bir sunucudan alır. Hangi kullanıcı AutoCAD’ini açarsa bu lisans havuzundan 1 adet lisans çekerek kullanır. Aynı adna 18 kişiden fazlası AutoCAD’ini açamaz.
Küçük, orta ve büyük işletmeler için ideal bir seçenektir.

MULTI-USER LİSANS NASIL YÜKLENİR?

Ürünü satın alma işlemine takiben 12-24 saat içerisinde sipariş onayında belirtmiş olduğunuz e-posta adresinize Autodesk ’ten aşağıdaki görseldeki gibi bir mail gelecektir.

1-email

“Sign in to Autodesk Account” seçeneğini işaretleyerek size iletilen mailde USER ID ve Password bilgilerini kullanarak giriş yapınız.

2

Giriş yaptıktan sonra yeni şifre oluşturma sayfası açılacaktır. Burada nasıl bir şifre oluşturmanız gerektiği ile açıklama yapılmıştır. Alt alta iki kez yeni şifrenizi girerek Autodesk lisanslarınızı yönetebileceğiniz yönetici paneline giriş yapabilirsiniz.
Autodesk hesabınız ile satınalma sürecini bitirdiğiniz tüm yazılımlara ait bilgilere erişmeniz mümkün kılınmıştır. Portal üzerinden yazılımları indirme seçenekleri ile kişisel bilgisayarınıza indirip kurulumları kolayca yapabilirsiniz.
Peki kişisel bilgisayarımıza kurulum yapmak için hangi yönergeleri takip etmeliyiz?
Örneğin Factory Design Suite yazılımını kurmak istiyorsunuz. Kurmak istediğiniz yazılımın alt kısmında yer alan “Download“ seçeneği işaretlenir.

6

Açılan diyalog penceresinde” More options” seçeneği işaretlendiğinde; 3 farklı seçenek çıkacaktır. Bunlar sırası ile;
1. Seçenek: Install now (fastest) kurulum dosyaları bilgisayarınızda kaydedilmeden doğrudan Autodesk server sistemi üzerinden indirilerek kurulum gerçekleştirilir.
2. Seçenek: Download now (fast) kişisel bilgisayarınıza Autodesk Download Manager kurulumu yapılır. Ardından Download Manager üzerinden kurulum dosyaları kişisel bilgisayarınıza indirilir ve kurulum dosyalarını her defasında indirmek durumunda kalmamış olursunuz. Download Manager’in diğer bir avantajı ise indirme işlemini pause seçeneği ile durdurabiliyor ve daha sonra kaldığımız yerden resume seçeneği ile sürdürebiliyoruz olmamızdır.
3. Seçenek: Browser download (slowest) bu seçenek ile internet browser sağlayıcınızın indiricisi kullanılarak kurulum dosyaları 2. Seçenekte olduğu gibi kişisel bilgisayarınıza indirilmiş olur. 2. Seçeneğe göre daha yavaş inecektir.

7

İndirilen ürünü System (C:)  Autodesk  ProductName_20.._Language_Win/Linux/Mac bu yolda bulabilirsiniz. Kurulumu başlatmak için Setup.exe’ yi çalıştırabilirsiniz.

nw1
Kurulumu “Install” seçeneği ile sürdürerek tamamlanmasını bekleyiniz.

nw3

Kurulum bittikten sonra, ürününüz single-user (standalone-tekil) Autodesk portalında yer alan ürüne ait seri numarası ve ürün anahtarını girerek lisanslama işlemini bitirebilirsiniz.
Eğer ürününüz multi-user (network-yüzer lisans) ise; aşağıdaki görselde yer alan “Generate Network License File” seçeneğini işaretleyiniz.

nw4

Lisansınızı dağıtacağınız server tipini seçiniz.

nw5

Single Server (Tekil)
Tek bir server (sunucu) bilgisayardan lisansların dağıtımı sağlanır. Burada en büyük dezavantaj sunucu online olmaz ise lisansı o ekosistemdeki hiçbir kullanıcı kullanamayacaktır.

single-server
single-server-model

Redundant Servers (Yedekli)
Aynı lisans üç farklı server (sunucu) üzerinden dağıtılır. Burada amaç, sunuculardan herhangi birinde arıza olması durumunda lisansların kullanılabilir olmasını sağlamaktır.

redundant-server
redundant-server-model

Distributed Server (Dağıtımlı)
Lisanslar birden fazla server (sunucu) üzerine kurulur ve her bir sunucuya farklı lisans dosyaları tanıtılır. Burada amaç “server pool” denilen “sunucu havuzu” oluşturulmasını sağlamaktır.

distributed-server
distributed-server-model

Sunucu (server) seçiminden sonra hangi ürünlere ait network lisans dosyası oluşturacaksak o ürün(lerin) seçimini yapmalıyız.

nw9

Sunucuda yöneteceğiniz lisansların âdetini belirtmelisiniz.

nw10

nw11

Ürün adetlerinin belirlenmesinden sonraki adımda Get license file seçeneğini işaretliyoruz.

nw12

Açılan diyalog penceresinde gerekli mail adres bilgilerini doldurarak lisans dosyasının mail olarak gitmesini veya Save as seçeneğini kullanarak bilgisayarınıza kaydetmeyi sağlayabiliriz.

nw13

Lisans dosyası oluşturma esnasında sizden istenen Server name (Host name) ve Server ID (MAC Address) bilgilerine Başlat  Tüm Programlar  Donatılar  Komut İstemi (cmd.exe) yoluna gidiniz. Burada aşağıdaki görselde yer aldığı gibi ipconfig /all yazmanız gerekecektir.

cmd1
cmd2

Lisans dosyası istemi esnasında Server ID (MAC Address) yazılırken kablosuz bağlantı ile internete bağlanılıyorsanız dikkatli olunuz. Kablosuz Bağlantı MAC adresini yazmayınız.
Server name (Host name) ve Server ID (MAC Address) bilgilerine, LMTOOLS (Network License Manager) programından da ulaşabilirsiniz. NLM kurulumuna bu linkten ulaşabilirsiniz.
NLM kurulumundan sonra, Başlat  Tüm Programlar  Autodesk  Network License Manager  LMTOOLS Utility yolunu izleyerek istenen bilgileri açılan diyalog penceresinden görüntüleyebilirsiniz.

lmtools

LMTOOLS Utility ile sunucunuzu yapılandırma da yapabilirisiniz. Yapılandırma işlemini tariflemeye çalışalım. Öncelikle; “lmtools.exe” dosyasını sağ tık ile yönetici olarak çalıştırınız.

lmtools2

Açılan diyalog penceresinde aşağıdaki görselde belirtilen kısımları işaretliyoruz.

lmtools3

Config Services sekmesine ilerleyip buradan servis sağlayıcı ismi belirliyoruz. Örneğin; Autodesk.

lmtools4

Sırası ile ilk kısımdaki Browse seçeneğini işaretliyoruz ve açılan diyalog penceresinde lmgrd.exe dosyasını open diyerek açıyoruz.

lmtools5

Ardından daha önce server name ve server ID girişi yaparak oluşturduğumuz lisans dosyamızı (xyzw.lic) open ile açıyoruz.

lmtools6

Son bölümde ise, rapor dosyasını tutmak için .log uzantılı bir dosya oluşturup (örneğin rapor.log) open ile açıyoruz.

lmtools7

Tüm yapılandırma sekmelerini tamamladıktan sonra, aşağıda yer alan işaretli kısımları seçiyoruz.

lmtools8

Yapmış olduğumuz tüm seçimlerin kaydedilmesi için Save Service seçeneğini işaretleyerek, açılan diyalog penceresini Yes diyerek geçiyoruz.

lmtools9

Start/Stop/Reread sekmesine gelerek servis ayarlarımızın kontrolünü sağlıyoruz. Start Server seçeneğini işaretleyerek Server Start Successful seçeneğinin görüntülendiğinden emin oluyoruz.

lmtools10

Diğer bir kontrol ise Server Status sekmesinin altında Perform Status Enquiry seçeneğini seçerek tanıtılan lisans anahtarının okunduğundan emin oluyoruz.

lmtools11

lmtools12

Autodesk Account ile Lisanslarınızı Kolayca Yönetin

Autodesk Hesabınıza www.accounts.autodesk.com adresini kullanarak giriş yapabilirsiniz.

2
“Create Account” seçeneği ile yeni bir hesap oluşturabilir, “Sign In” seçeneği ile var olan Autodesk hesabınıza e-posta adresi ve daha önceden belirlediğiniz şifre ile giriş yapabilirsiniz.
3
“Sign in“ seçeneğini işaretlediğinizde açılan diyalog penceresinde e-posta ya da kullanıcı adınızı girerek “NEXT” seçeneğini işaretlemelisiniz.
4
Ardından açılan ikinci diyalog penceresinde daha önceden belirlenen şifre girilmeli ve ardından “SIGN IN” seçeneği seçilir. Eğer Autodesk hesabınızın giriş yaptığınız bilgisayarda sürekli olarak açık kalmasını istiyorsanız; 3 numara ile gösterilen kutucuğun işaretlenmesi gerekmektedir.
Daha önceden oluşturduğunuz şifreyi hatırlayamıyorsanız; “FORGOT?” seçeneğini işaretleyerek açılacak olan diyalog penceresinde giriş sayfasında kullandığınız e-posta adresini girmeniz gerekmektedir. Autodesk tarafından belirtmiş olduğunuz e-posta adresine mail düşecektir. Mailde “Reset my password” seçeneği işaretlenir ve açılan diyalog penceresinde oluşturacağınız yeni şifrenizin alt alta 2 kez yazılması durumunda yeni şifreyi elde etmiş olursunuz.
Autodesk hesabı ara yüzü aşağıda belirtilen bölümlerden oluşmaktadır.

arayuz1

“MANAGEMENT” seçeneğini işaretlediğinizde tüm sekmelerin ne anlam ifade ettiğini aşağıdaki görselde tariflenmiştir.

arayuz2

Autodesk hesabınız ile satınalma sürecini bitirdiğiniz tüm yazılımlara ait bilgilere erişmeniz mümkün kılınmıştır. Portal üzerinden yazılımları indirme seçenekleri ile kişisel bilgisayarınıza indirip kurulumları kolayca yapabilirsiniz.

Peki kişisel bilgisayarımıza kurulum yapmak için hangi yönergeleri takip etmeliyiz?

6
Örneğin Factory Design Suite yazılımını kurmak istiyorsunuz. Kurmak istediğiniz yazılımın alt kısmında yer alan “Download“ seçeneği işaretlenir.

7

Açılan diyalog penceresinde” More options” seçeneği işaretlendiğinde; 3 farklı seçenek çıkacaktır. Bunlar sırası ile;
1. Seçenek: Install now (fastest) kurulum dosyaları bilgisayarınızda kaydedilmeden doğrudan Autodesk server sistemi üzerinden indirilerek kurulum gerçekleştirilir.

2. Seçenek: Download now (fast) kişisel bilgisayarınıza Autodesk Download Manager kurulumu yapılır. Ardından Download Manager üzerinden kurulum dosyaları kişisel bilgisayarınıza indirilir ve kurulum dosyalarını her defasında indirmek durumunda kalmamış olursunuz. Download Manager’in diğer bir avantajı ise indirme işlemini pause seçeneği ile durdurabiliyor ve daha sonra kaldığımız yerden resume seçeneği ile sürdürebiliyoruz olmamızdır.

3. Seçenek: Browser download (slowest) bu seçenek ile internet browser sağlayıcınızın indiricisi kullanılarak kurulum dosyaları 2. Seçenekte olduğu gibi kişisel bilgisayarınıza indirilmiş olur. 2. Seçeneğe göre daha yavaş inecektir.

Bu üç seçenekten herhangi birini seçerek kurulumu gerçekleştirebilirsiniz. Kurulumunu yapmak istediğiniz yazılımın kurulum sihirbazı açılacak ve burada ilgili yerler seçilerek kurulum sürdürülecektir. Yazılıma ait seri numaraları (serial number) ve ürün anahtarı (product key) yine Autodesk hesabınızda yer almaktadır.

8

Kurulum işlemi bittikten sonra USER seçenekleri ile sistem üzerinden çalışanlara yazılım erişimi ile ilgili yetkilendirme işlemleri de yapılabilmektedir.

9

Yukarıdaki resimde yer alan 1 numara ile belirtilen + Add seçeneğinin seçilmesi ile açılan diyalog penceresinde yer alan ilgili kısımlar doldurularak kullanıcılara yazılımlarla ilgili yetkiler tanımlanmaktadır. 2 numara ile belirtilen x işareti işaretlenir ise de yetkilendirilen kişi sistemden çıkarılmış olur.

Autocad Bozuk Dosya Kurtarma

Autocad kullanıcı alışkanlıklarına göre şekillenen bir yapıya sahiptir. İşe ciddi anlamda konsantre olduğunuz 4 saatlik bir çalışmada eğer bu refleksi geliştirmediyseniz bitirene kadar Save komutunu hatırlamıyor olabilirsiniz. Bu tip tehlikeli durumlar için AutoSave özelliği kurtarıcı niteliğinde olmaktadır. Belirlediğiniz periyotlarda üzerinde çalıştığınız dosya otomatik kaydedilir.

Continue “Autocad Bozuk Dosya Kurtarma”